Search
  • teagolob

Mladi in odgovornost

Updated: Nov 17, 2020

Izsledki raziskave na temo mladi in odgovorno delovanje v slovenskem okolju so bili predstavljeni na dveh dogodkih, in sicer na 11. Slovenski družboslovni konferenci in pa na dogodku MOST Unesca z naslovom Trajnostno vedenje kot vidik globalnega državljanstva med mladimi. Rezultate je predstavila dr. Tea Golob


11 views0 comments

Recent Posts

See All