top of page

Naša skupina. ​

Projektna skupina je visoko interdisciplinarna ter odlična v smislu znanstvene profesionalnosti in publikacij, s čemer zagotavlja uspešno implementacijo projekta. Vodilna raziskovalna organizacija je Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, ki sodeluje skupaj z Fakulteto za informacijske študije.

tea_golob.jpg
Tea Golob

VODJA PROJEKTA

Izr. prof. dr. Tea Golob je raziskovalka na FUDŠ in vodja Inštituta za medijske platforme na FIŠ. Ima izkušnje pri vodenju nacionalne skupine na projektu Interreg Central Europe: Development of Work Integration Social Enterprises through Technological Advancements, projekta  Ino-Teh učenje, ki ga je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter ESS, in treh bilateralnih projektov, vključno z University of Hawaii at Manoa. Pridobila je tudi številne mednarodne akademske izkušnje, imela je svoj predmet na podiplomski ravni za Erasmus študente na Metropolitan University of Prague, bila je gostujoča raziskovalka na CEU in ostalih prestižniih institucijah. Njeno projektno in raziskovalno delo je neposredno vezano na področje refleksivnosti, posameznikove agencije in trajnostnega razvoja. Je tudi avtorica številnih visoko rangiranih znanstvenih publikacij. Poleg tega je zaradi svojega osebnega prizadevanja pri spodbujanju odgovornega delovanja v slovenski družbi tudi aktivna v civilni sferi. Redno je kot govorka prisotna tudi na Dnevih socialne ekonomije. več tudi na:

https://magicfern.si/

matej_makarovic.jpg
Matej Makarovič

prof. dr. Matej Makarovič, predsednik slovenskega Nacionalnega odbora programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri UNESCO, so-predsednik Raziskovalnega omrežja RN-36 za raziskovanje družbenih sprememb pri Evropskem sociološkem združenju (ESA) in nekdanji dekan FUDŠ. Trenutno vodi raziskovalni paket v Interreg Adrion projektu. Ja avtor visoko rangiranih publikacij, ki se ukvarjajo z družbenimi transformacijami na makro ravni, z refleksivnostjo, politično participacijo, kvantitativnimi metodami. Ima obsežne izkušnje kot vodja projektov pri izvajanju na desetine obsežnih anket na reprezentativnih nacionalnih vzorcih, kot tudi na vzorcih iz bolj specifičnih populacij. Kot gostujoči znanstvenik je deloval na vrsti uglednih akademskih institucij, kot sta American University of Beirut in University of Hawaii at Mano.

moja_slika_2.jpg
Zoran Levnajić

izr. prof. dr. Zoran Levnajić, Fakulteta za Informacijske študije. Habilitiran je na področju fizike ter informatike in računalniške znanosti. Prejel je znanstveni magisterij iz računskih dinamičnih sistemov na University of California, Santa Barbara, ZDA leta 2005. Svoj doktorat je zaključil na Inštitutu Jožef Štefan na področju kompleksnih omrežij/statistične fizike leta 2009. Trenutno je Predstojnik šole za doktorski študij in vodja Inštituta za kompleksne sisteme in obdelavo znanstvenih podatkov na FIŠ. Njegovo raziskovanje vključuje razvoj računskih metod družbenih in naravnih kompleksnih sistemov in je vezano na presečišče družboslovja ter fizike/računalništva. Je mentor 5 doktorskim študentom in poučuje analizo omrežij na vseh ravneh študija. Kot vodja nacionalega tima je sodeloval pri projektu H2020 Marie Curie ITN COSMOS, ki je vreden 3,8 milijona EUR, ter poleg tega vodi še tri manjše nacionalne projekte.

matevz_tomsic.jpg
Matevž Tomšič

prof. dr. Matevž Tomšič, Fakulteta za uporabne družbene študije. Ima izjemne raziskovalne izkušnje na področju upravljanja, politične kulture in analize medijev. Bil je vključen v številne mednarodne raziskovalne projekte, vključujoč dva iz 6th Framework Programme: Efficient and Democratic Governance in a Multi-Level Europe in Eastern Enlargement – Western Enlargement: Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession (kjer je bil tudi vodja nacionalnega raziskovalnega tima). Med leti 2009 in 2016 je vodil raziskovalni program z naslovom Demokracija in razvoj, financiran s strani Slovenske raziskovalne agnecije (ARRS). Ima pomembne mednarodne akademske izkušnje. Vodil je raziskavo skupaj z Harvard University z naslovom Intellectual elite as a guardian of collective memory: Comparison of American and Slovenian situation ter je deloval kot gostujoči profesor na Central European University.

nadja_damij_2.jpg
Nadja Damij

prof. dr. Nadja Damij, trenutno zaposlena  na Northumbria University, Newcastle (UK) in Fakulteti za Informacijske Študije, kjer je bila tudi dekanka med leti 2014-2016. Njena ekspertiza je vezana na kombinacijo veščin računalniške znanosti, menedžmenta poslovnih procesov in družboslovja. Od leta 2012 je delovala kot glavna raziskovalka na 8 večjih in manjših projektih, financiranih iz različnih virov (EU, nacionalni viri in gospodarstvo) v skupni vrednosti 3,760,000.00 EUR. Bila je vodja projekta Kreativno jedro Simulacije (2013-2015), ki se je osredotočal na simulacije procesov v sociologiji, biologiji in podjetništvu z uporabo visoko zmogljivega računalnika, pridobljenega za ta namen. Je avtorica številnih znanstvenih publikacij, ki se ukvarjajo s simulacijami, modeliranjem in znanjem, vključujoč 7 znanstvenih člankov v revijah z faktorjem vpliva med 0,8 do 3,2 in knjigami, izdanimi pri založbah Springer in Palgrave Macmillan.

janja_mikulan_2.jpg
Janja Mikulan Kildi

Janja Mikulan Kildi, je mlada raziskovalka, ki je že uspela objaviti nekaj publikacij z faktorjem vpliva in je intenzivno vpeta v mednarodno okolje. V okvirju Erasmus KA107 je zaključila usposabljanje na American University of Beirut (Libanon) kot eni od najbolj prestižnih univerz v regiji in širše. Je tudi prejemnica ene od najbolj uglednih štipendij v akademski sferi, in sicer Fulbright štipendije, ki ji omogoča izvajati raziskavo na Temple University in Philadelphia (ZDA). Poleg njenega akademskega dela, je aktivno vključena tudi v nevladni sektor v Sloveniji in po svetu. Delala je kot pripravnica in vodja projekta na SLOGA, platformi za nevladne organizacije za trajnostni razvoj, sodelovanje in humanitarno pomoč. Vodila je projekt za izgradnji kapacitet Slovenskih humanitarnih NVO. Svoje delo v civilni družbi je nadaljevala kot prostovoljka na EU Aid volunteer v Keniji in Burundiju, kjer je delala na projektih neposredno usmerjenih k trajnostni humanitarni pomoči.

Člani posvetovalnega
telesa

Posvetovalno telo je sestavljeno iz 4 izkušenih znanstvenikov, ki so že sodelovali s FUDŠ in imajo širok mednarodni ugled (prispevanje k evalvaciji uresničevanja projekta in nudenje priporočil za potrebne prilagoditve)

  • prof. dr. Sari Hanafi, profesor na American University of Beirut; predsednik ISA (International Sociological Association)

  • prof. dr. Nikolai Genov, zaslužni profesor, Free University of Berlin, vplivne objave, ukvarjanje z izzivi individualizacije kot enemu od ključnih globalnih trendov in z njenimi posledicami;

  • prof. dr. Elena Danilova, Ruska akademija znanosti, predsednica RN36 o družbenih tranformacijah v okviru ESA (European Sociological Association)

  • izr. prof. dr. Baoyan Cheng, Department of Educational Foundations, University of Hawaii at Manoa, strokovnjakinja za področje izobraževanja za odgovorno globalno državljanstvo

bottom of page