Search
  • teagolob

Reflexive responsibility as a cornerstone of the Industry 5.0.

Med 2. in 3. junijem se je odvila 17. mednarodna IRDO konferenca z naslovom DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA. Na tem dogodku sta izr. prof. dr. Tea Golob in prof. dr. Matej Makarovič predstavila izsledke raziskave z naslovom Refleksivna odgovornost kot temelj Industrije 5.0. Raziskava je nastala v okviru raziskovalnega projekta Sustainable action J5-1788, ki ga financira ARRS in potekala v sinergiji z Jean Monnet Modulom Sustain4EU


17th IRDO International Conference SOCIALLY RESPONSIBLE SOCIETY 2022 took place on 2-3 June 2022. In the frame of this event, assoc. prof. dr. Tea Golob and prof. dr. Matej Makarovič represented the paper entitled Reflexive responsibility as a cornerstone of the Industry 5.0. The paper is based on the research conducted within the research project funded by the project Sustainable action J5-1788 funded by the Slovenian National Research Agency (ARRS), and was implemented in the synergy with the Jean Monnet Module Sustain4EU.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Med 17. in 18. junijem se je odvila 14. mednarodna Slovenska družboslovna konferenca z naslovom »Back to history«. Na tem dogodku sta izr. prof. dr. Tea Golob in prof. dr. Matej Makarovič predstavila