Search
  • teagolob

Midterm Conference of ESA RN36: In search of new dimensions of social transformations 

Vodja projekta dr. Tea Golob je na konferenci ESA, ki jo organizira Odbor za družbene transformcije Vzhod Zahod RN 36 skupaj s prof. Matejem Makarovičem predstavila najnovejše izsledke raziskave na projektu. Referat z naslovom TOWARDS THE FACTORS OF RESPONSIBLE BEHAVIOUR: SOCIO-ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN THE CASE OF SLOVENIA, sta predstavila 26.3.2021.


6 views0 comments

Recent Posts

See All