top of page
MY BUTTON
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5.jpg
Projekt Spodbujanje družbene in okoljske odgovornosti ( Sustainable Action)  naslavlja širše družbene izzive trajnostnega razvoja in doprinaša k nadgradnji znanstvenih pristopov in znanja
 
Okoljska odgovornost v tem smislu predstavlja le eno komponento odgovornega delovanja poleg družbene in individualne odgovornosti
Projektna skupina

Projektna skupina je visoko interdisciplinarna ter odlična v smislu znanstvene profesionalnosti in publikacij, s čemer zagotavlja uspešno implementacijo projekta.

Vodilna raziskovalna organizacija je Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, ki sodeluje z Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.

Vodja projekta: izr.prof.dr.Tea Golob

O projektu

Projekt bo vodil v prepoznavo kompleksnega prepleta sistemskih in človeških dejavnikov, ki vplivajo na vse obravnavane dimenzije in tipe družbeno odgovornega delovanja. Okoljska zavest je le ena od komponent odgovornega delovanja poleg družbene odgovornosti (medgeneracijsko sodelovanje, podpora marginaliziranim skupinam) in individualne odgovornosti (biti sposoben si zagotoviti lastno blagostanje).

Odprto ostaja vprašanje, kako so ti elementi povezani z dejanskimi praksami slovenske populacije. Z namenom odkrivanja širše slike moramo te dejavnike raziskati povezano in v neposredni povezavi z možnostjo načrtovanja, promocije in izvajanja družbenih intervencij, ki bi spodbudile posameznike k bolj odgovornemu delovanju. Potrebna je sistematična in holistična intervencija, ki je lahko uspešna le, če temelji na triangulaciji metod in poglobljeni raziskavi.

Sodeluj z nami

Morda sami raziskujete podobne  vsebine, ste nevladnik na področju zagotavljanja lepšega in bolj zdravega okolja, ali pa ste morda izkušnje na temo projekta pridobili kje drugje?

 

Veseli bomo vašega mnenja, komentarjev in predlogov kako združiti sinergije pri vzpostavljanju pogojev za obstoj odgovornih posameznikov, družbe in primernega odnosa do narave.

street-675224__340.jpg

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnonst Republike Slovenije - ARRS.

Projekt s šifro J5-1788 bo financiran s/z 1596 letními urami cenovnega razreda A za obdobje 3

Iet. Pričetek (so)financíranja izbranih projektov je 1. 7. 2019

sustainable action - logo_edited.png
bottom of page