Search
  • teagolob

Sinergije projekta z mednarodnimi raziskovalnimi projekti - Uspešen prvi slovenski Jean Monnet dan

Glavni poudarki Jean Monnet dneva so bile trajnostni razvoj, evropske strategije, inovacije, odnosi med lokalnim, nacionalnim in transnacionalnim upravljanjem, pomen aktivne državljanske paricipacije pa tudi pasti sodobnega političnega populizma.

V tem okviru Jean Monnet Module ”Enhancing European Civic Practices and Sustainability (Sustain4EU)” poleg sodelovanja v splošnem delu programa organiziral mednarodni panel o evropskih civilnih praksah, aktivnemu državljanstvu in trajnostnem razvoju. V okviru panela so nastopili vodja projekta izr. prof. dr. Tea Golob, FUDŠ ter ostali: prof. dr. Mateja Rek, dr. Maya FarrHendrson, Maruša Gorišek in Koyal Verma.

V okviru raziskovalnega panela je dr. Tea Golob predstavila sinergije Modula s projektom ARRS Sustainable action. Predstavljeni so bili izsledki raziskave na temo odnosne refleksivnosti.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Meta-reflexivity for resilience against disinformation

10.10. 2020 se je v prostorih Fakultete za uporabne družbene študije odvila okrogla miza v okviru Nacionalnega odbora programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri UNESCO in Jean Monnet

© FUDŠ 2019 Vse pravice pridržane.