top of page
Search
  • teagolob

Notranji dialog, refleksivnost in odgovorno delovanje mladih

Vodja projekta je v okviru raziskovalnega dela na projektu objavila članek na temo odgovornega delovanja mladih. Članek je bil objavljen v reviji Phainomena - 29 | 114-115 | 2020


Članek obravnava koncept odgovornosti v navezavi na možnost obstoja dobre družbe in človeškega blagostanja. Temelje za razumevanje odgovornosti zgradi na dediščini Aristotelovih razmislekov o dobrostanju, ki se nanašajo na idejo eudaimonía, pri čemer se prispevek opre tudi na MacIntyrovo etiko vrlin in komunitarističnih idej družbe. Odgovornost v luči primeža sodobnih družbenih sprememb, ki poudarjajo dialektičen odnos med strukturo in notranjim svetom posameznika, prispevek poveže s konceptom refleksivnosti. Slednji se nanaša ne le na notranji dialog posameznika, ampak tudi na odnosnost med ljudmi. V ospredju zanimanja članka sta tako posameznikova zavest in njegovo samozavedanje kot pogoj za razumevanje družbenih odnosov in struktur, toda tudi interakcije med ljudmi ter vloga intersubjektivnosti pri prisojanju pomenov in delovanju. Interpretacije, premisleki in razprava v prispevku izhajajo iz hermenevtične analize pogovorov z mladimi v slovenskem okolju, ki sami sebe označujejo kot zelo odgovorne in v svojem življenju aktivno načrtujejo svoje nadaljnje poti

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Merjenje refleksivnosti kot pot k trajnosti

Med 17. in 18. junijem se je odvila 14. mednarodna Slovenska družboslovna konferenca z naslovom »Back to history«. Na tem dogodku sta izr. prof. dr. Tea Golob in prof. dr. Matej Makarovič predstavila

Comentários


bottom of page