top of page
Search
  • teagolob

Does Digitalization Make Slovenian Youth More Reflexive?

Vodja projekta dr. Tea Golob je skupaj s prof. Matejem Makarovičem objavila poglavje v zborniku


Poglavje naslavja odnosno refleksivnost, pomen digitalizacije in mlade v Sloveniji. Besedilo je nesporedno vezano na konceptualni razvoj empiričnega dela na projektu.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Merjenje refleksivnosti kot pot k trajnosti

Med 17. in 18. junijem se je odvila 14. mednarodna Slovenska družboslovna konferenca z naslovom »Back to history«. Na tem dogodku sta izr. prof. dr. Tea Golob in prof. dr. Matej Makarovič predstavila

Comments


bottom of page