Search
  • teagolob

Does Digitalization Make Slovenian Youth More Reflexive?

Vodja projekta dr. Tea Golob je skupaj s prof. Matejem Makarovičem objavila poglavje v zborniku

Technology and Social Choices in the Era of Social Transformations. Peter Lang 2020.


Poglavje naslavja odnosno refleksivnost, pomen digitalizacije in mlade v Sloveniji. Besedilo je nesporedno vezano na konceptualni razvoj empiričnega dela na projektu.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Meta-reflexivity for resilience against disinformation

10.10. 2020 se je v prostorih Fakultete za uporabne družbene študije odvila okrogla miza v okviru Nacionalnega odbora programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri UNESCO in Jean Monnet

© FUDŠ 2019 Vse pravice pridržane.