Search
  • teagolob

Akademski seminar: Odgovornost v Slovenski družbi

Na fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici vsak mesec potekajo redna srečanja raziskovalcev, študentov in ostalih zainteresiranih deležnikov.

26. 5. je vodja projekta dr. Tea Golob skupaj s prof. Matejem Makarovičem predstavila najnovejše empirične podatke na projektu. Predstavljene so bile tudi sinergije z mednarodnimi projekti, še posebej z Jean Monnet aktivnostmi, kjer člani projekta aktivno sodelujejo. Predstavitvi je sledila poglobljena diskusija in izmenjava mnenj
13 views0 comments

Recent Posts

See All

Med 17. in 18. junijem se je odvila 14. mednarodna Slovenska družboslovna konferenca z naslovom »Back to history«. Na tem dogodku sta izr. prof. dr. Tea Golob in prof. dr. Matej Makarovič predstavila